Bi Bo Coffee Shop

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 137 Hồ Sen, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3844 009
Trang web
Vị trí chính xác 208.448.815, 1.066.820.156


Địa chỉ Bi Bo Coffee Shop ở đâu?

137 Hồ Sen, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Bi Bo Coffee Shop như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-22:30], Thứ Hai:[07:00-22:30], Thứ Ba:[07:00-22:30], Thứ Tư:[07:00-22:30], Thứ Năm:[07:00-22:30], Thứ Sáu:[07:00-22:30], Thứ Bảy:[07:00-22:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Q Tea & Coffee Bà Rịa, Phước Nguyễn