Bida Bảo Bình – Bảo Bình Billiards Club, Phường 6

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 35 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 234 00 29
Trang web bidabaobinh.blogspot.com
Vị trí chính xác 107.841.957, 1.066.933.469


Địa chỉ Bida Bảo Bình - Bảo Bình Billiards Club ở đâu?

35 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bida Bảo Bình - Bảo Bình Billiards Club như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-01:00], Thứ Hai:[08:00-01:00], Thứ Ba:[08:00-01:00], Thứ Tư:[08:00-01:00], Thứ Năm:[08:00-01:00], Thứ Sáu:[08:00-01:00], Thứ Bảy:[08:00-01:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Câu Lạc Bộ Bida, Bình Khánh