BIDV – Đông Hải

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 260 Hùng Vương, Đông Hải, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam
Số điện thoại 0233 3859 880
Trang web bidv.com.vn
Vị trí chính xác 167.949.128, 10.710.969.139.999.900


Địa chỉ BIDV ở đâu?

260 Hùng Vương, Đông Hải, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam

Giờ làm việc của BIDV như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  TPBank LiveBank Đại học Ngân hàng Thủ Đức - 56 Đ. Hoàng Diệu 2