Big C Trường Chinh, Tây Thạnh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1 Trường Chinh, Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 5438 6789
Trang web bigc.vn
Vị trí chính xác 108.064.664, 1.066.343.636


Địa chỉ Big C Trường Chinh ở đâu?

1 Trường Chinh, Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Big C Trường Chinh như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:30], Chủ Nhật:[08:00-22:30], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Tiệm bánh kem Bình An - Trường Tây