Bin Bin Hotel 1 – Khu dân cư ven sông

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 2 Đường Số 1, Khu dân cư ven sông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3776 0728
Trang web
Vị trí chính xác 107.273.018, 10.669.664.499.999.900


Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31752fbef9ca1c9d:0x344a4895659ba592

Xem thêm:  Khách sạn Cao Lãnh - Kim Lê - Phường Mỹ Phú