Bla Bla Chà Bình Dương – Mỹ Phước

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 4JM5+86R, TC2, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 6512 255
Trang web
Vị trí chính xác 111.333.731, 1.066.080.274


Địa chỉ Bla Bla Chà Bình Dương ở đâu?

4JM5+86R, TC2, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Bla Bla Chà Bình Dương như thế nào?

Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00], Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00], Thứ Hai:[06:30-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Quán Cafe Trung Nguyên