Bom Ăn Vặt _ H-food – Thanh Khê Tây

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 226 Dũng Sĩ Thanh Khê, Thanh Khê Tây, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0794 126 161
Trang web
Vị trí chính xác 16.075.299.299.999.900, 1.081.742.235


Địa chỉ Bom Ăn Vặt _ H-food ở đâu?

226 Dũng Sĩ Thanh Khê, Thanh Khê Tây, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của Bom Ăn Vặt _ H-food như thế nào?

Thứ Sáu:[15:00-23:00], Thứ Bảy:[15:00-23:00], Chủ Nhật:[15:00-23:00], Thứ Hai:[15:00-23:00], Thứ Ba:[15:00-23:00], Thứ Tư:[15:00-23:00], Thứ Năm:[15:00-23:00]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314218e441b5bbe7:0x6bbaf921dd6b7df0

Xem thêm:  Gà rán Đài Loan - Sinh Tố Lý - khu phố 1