BonBon Bakery

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 37 Bãi Sậy, Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 096 919 46 42
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 208.574.973, 1.066.641.506


Địa chỉ BonBon Bakery ở đâu?

37 Bãi Sậy, Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của BonBon Bakery như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-20:30], Chủ Nhật:[08:00-20:30], Thứ Hai:[08:30-20:30], Thứ Ba:[08:30-20:30], Thứ Tư:[08:30-20:30], Thứ Năm:[08:30-20:30], Thứ Sáu:[08:30-20:20]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Bánh Kem Oanh - Gia Hiệp