Bota.vn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 51 P. Lê Đại Hành, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 100000, Việt Nam
Số điện thoại 098 851 27 72
Trang web bota.vn
Vị trí chính xác 21.011.735.599.999.900, 1.058.477.731


Địa chỉ Bota.vn ở đâu?

51 P. Lê Đại Hành, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bota.vn như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Công ty cổ phần V.B.P.O - Thạch Thang