Buffet nướng Lửa Việt – Hoà Khánh Bắc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 46 Ninh Tốn, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 098 625 18 25
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 160.687.635, 10.814.680.399.999.900


Địa chỉ Buffet nướng Lửa Việt ở đâu?

46 Ninh Tốn, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Buffet nướng Lửa Việt như thế nào?

Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314219afcb4b64d7:0x7b19a767cfc99c6c

Xem thêm:  Nhà Hàng Acs