Bún chả cá bà mai – Phước Ninh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 12 Hoàng Văn Thụ, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 648 97 74
Trang web
Vị trí chính xác 160.625.782, 10.821.837.099.999.900


Địa chỉ Bún chả cá bà mai ở đâu?

12 Hoàng Văn Thụ, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bún chả cá bà mai như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-11:00], Chủ Nhật:[06:00-11:00], Thứ Hai:[06:00-11:00], Thứ Ba:[06:00-11:00], Thứ Tư:[06:00-11:00], Thứ Năm:[06:00-11:00], Thứ Sáu:[06:00-11:00]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314219bdbe560a81:0xe1182255f0dbcbb9

Xem thêm:  Nhà hàng Hương Nguyên - An Đông