Bún Chả Hà Nội, Phường 3

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 51/10/9 Đ. Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 378 16 25
Trang web
Vị trí chính xác 10.770.108.299.999.900, 10.668.099.579.999.900


Địa chỉ Bún Chả Hà Nội ở đâu?

51/10/9 Đ. Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bún Chả Hà Nội như thế nào?

Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Chân Cánh Gà Rang Muối