Bún Đậu Mẹt – Phường 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 3 Đ. Hùng Vương, Phường 2, Tân An, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 097 935 07 50
Trang web
Vị trí chính xác 105.347.429, 1.064.070.364


Địa chỉ Bún Đậu Mẹt ở đâu?

3 Đ. Hùng Vương, Phường 2, Tân An, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Bún Đậu Mẹt như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà Hàng Hoa Ngọc, Ấp Bình Minh, xã Bình Châu