Bưu cục cấp 3 Niệm Nghĩa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 273 Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3780 901
Trang web haiphong.vnpost.vn
Vị trí chính xác 208.423.573, 1.066.683.741


Địa chỉ Bưu cục cấp 3 Niệm Nghĩa ở đâu?

273 Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Bưu cục cấp 3 Niệm Nghĩa như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-18:00], Thứ Ba:[07:30-18:00], Thứ Tư:[07:30-18:00], Thứ Năm:[07:30-18:00], Thứ Sáu:[07:30-18:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Bưu Điện Minh Phụng - Phường 5