Bưu Cục Nam Hải

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1303 Ngô Gia Tự, Nam Hải, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3976 919
Trang web
Vị trí chính xác 20.823.704.199.999.900, 10.673.789.359.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Hải Nam