Bưu cục quận 11 – Phường 16

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 244 Minh Phụng, Phường 16, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3969 3983
Trang web vnpost.vn
Vị trí chính xác 107.545.153, 10.664.335.709.999.900


Địa chỉ Bưu cục quận 11 ở đâu?

244 Minh Phụng, Phường 16, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bưu cục quận 11 như thế nào?

Thứ Năm:[07:00-19:00], Thứ Sáu:[07:00-19:00], Thứ Bảy:[07:00-19:00], Chủ Nhật:[07:00-12:00], Thứ Hai:[07:00-19:00], Thứ Ba:[07:00-19:00], Thứ Tư:[07:00-19:00]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31752e88d291bc3f:0x3eaa8c257f6374d

Xem thêm:  Trung Tâm Dịch Vụ Viettel Duy Thái