Bưu điện Bàu Cát, Chợ Bàu Cát

Thông tin chi tiết

Địa chỉ QJRR+QQ6, Đ. Nguyễn Hồng Đào, Chợ Bàu Cát, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3949 1960
Trang web hcmpost.vn
Vị trí chính xác 107.919.115, 1.066.418.776


Địa chỉ Bưu điện Bàu Cát ở đâu?

QJRR+QQ6, Đ. Nguyễn Hồng Đào, Chợ Bàu Cát, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bưu điện Bàu Cát như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-12:00], Thứ Năm:[07:30-12:00], Thứ Sáu:[07:30-12:00], Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-12:00], Thứ Ba:[07:30-12:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Đại Lý Bưu Điện 451 - Hoà An