Bưu Điện Đồ Sơn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 58 – Lý Thánh Tông – Vạn Sơn Thị xã Ðồ Sơn, Hải Phòng, 58 Lý Thánh Tông, Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0237 3822 616
Trang web haiphong.vnpost.vn
Vị trí chính xác 20.712.214.499.999.900, 1.067.879.435


Địa chỉ Bưu Điện Đồ Sơn ở đâu?

58 – Lý Thánh Tông – Vạn Sơn Thị xã Ðồ Sơn, Hải Phòng, 58 Lý Thánh Tông, Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Bưu Điện Đồ Sơn như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-19:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-19:00], Thứ Ba:[07:30-19:00], Thứ Tư:[07:30-19:00], Thứ Năm:[07:30-19:00], Thứ Sáu:[07:30-19:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Bưu Điện Ngọc Ly - Hoà Khánh Bắc