Bưu điện Hạ Lũng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ RPR8+PP5, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3870 027
Trang web
Vị trí chính xác 208.417.559, 1.067.168.476


Địa chỉ Bưu điện Hạ Lũng ở đâu?

RPR8+PP5, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Bưu điện Hạ Lũng như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Bưu điện Hòa Lợi 2 - Hoà Lợi