Bưu điện Hải Phòng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 5 Nguyễn Tri Phương, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3823 004
Trang web
Vị trí chính xác 20.863.949.299.999.900, 1.066.815.632


Địa chỉ Bưu điện Hải Phòng ở đâu?

5 Nguyễn Tri Phương, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Bưu điện Hải Phòng như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-19:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-19:00], Thứ Ba:[07:30-19:00], Thứ Tư:[07:30-19:00], Thứ Năm:[07:30-19:00], Thứ Sáu:[07:30-19:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Văn Phòng Bộ Bưu Chính Viễn Thông - Đại Diện Tại Miền Trung Tây Nguyên - Hải Châu 1