Bưu Điện Quận 6, Phường 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 88 Tháp Mười, Phường 2, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3960 1227
Trang web vietbox.vn
Vị trí chính xác 10.750.033.799.999.900, 1.066.504.401


Địa chỉ Bưu Điện Quận 6 ở đâu?

88 Tháp Mười, Phường 2, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bưu Điện Quận 6 như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-12:00], Thứ Năm:[07:30-12:00], Thứ Sáu:[07:30-12:00], Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-12:00], Thứ Ba:[07:30-12:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  BƯU ĐIỆN RCHAI - Phú Hội