Bưu điện Tân Định, Tân Định

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 230 Hai Bà Trưng, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3829 5879
Trang web vnpost.vn
Vị trí chính xác 107.884.619, 10.669.137.599.999.900


Địa chỉ Bưu điện Tân Định ở đâu?

230 Hai Bà Trưng, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bưu điện Tân Định như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-12:00], Thứ Năm:[07:30-12:00], Thứ Sáu:[07:30-12:00], Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-12:00], Thứ Ba:[07:30-12:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Bưu Điện Văn Hóa Xã Cù Bị, Châu Đức