Bưu điện Thượng Lý

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 1 Hà Nội, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3539 368
Trang web
Vị trí chính xác 20.881.567.399.999.900, 10.662.103.479.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Bưu điện Ngô Quyền - An Hải Bắc