cà phê Bích Tuyền – Bắc Đông

Thông tin chi tiết

Địa chỉ J3CP+Q89, Bắc Đông, Tân Thạnh, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 094 448 84 73
Trang web
Vị trí chính xác 106.219.209, 10.608.585.769.999.900


Địa chỉ cà phê Bích Tuyền ở đâu?

J3CP+Q89, Bắc Đông, Tân Thạnh, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của cà phê Bích Tuyền như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-18:00], Chủ Nhật:[06:00-18:00], Thứ Hai:[06:00-18:00], Thứ Ba:[06:00-18:00], Thứ Tư:[06:00-18:00], Thứ Năm:[06:00-18:00], Thứ Sáu:[06:00-18:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cà Phê Giải Khát