Cà phê kem Mộc Miên Thảo, Phường 3

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 122 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, Tây Ninh, 000084, Việt Nam
Số điện thoại 090 898 04 56
Trang web chotayninh.vn
Vị trí chính xác 113.163.027, 1.061.019.843


Địa chỉ Cà phê kem Mộc Miên Thảo ở đâu?

122 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, Tây Ninh, 000084, Việt Nam

Giờ làm việc của Cà phê kem Mộc Miên Thảo như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-10:00], Thứ Bảy:[06:00-10:00], Chủ Nhật:[06:00-10:00], Thứ Hai:[06:00-10:00], Thứ Ba:[06:00-10:00], Thứ Tư:[06:00-10:00], Thứ Năm:[06:00-10:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cafe Tri Kỷ - Ấp Đình