Cà phê Thức – KDC Chánh Nghĩa – Chánh Nghĩa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 128 Đ. D3a, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương 820000, Việt Nam
Số điện thoại 0274 6500 002
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.972.071.699.999.900, 106.664.968


Địa chỉ Cà phê Thức - KDC Chánh Nghĩa ở đâu?

128 Đ. D3a, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương 820000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cà phê Thức - KDC Chánh Nghĩa như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-22:30], Chủ Nhật:[07:00-22:30], Thứ Hai:[07:00-22:30], Thứ Ba:[07:00-22:30], Thứ Tư:[07:00-22:30], Thứ Năm:[07:00-22:30], Thứ Sáu:[07:00-22:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Làng Vũ Thị - Phường 11