Cà phê Tiến Trinh, Mỏ Công

Thông tin chi tiết

Địa chỉ F222+PWQ, Mỏ Công, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0355 030 578
Trang web
Vị trí chính xác 114.518.268, 10.600.235.839.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Yes Cafe - Kí Túc Xá Khu A ĐHQG, khu phố Tân Lập