Cà phê Trà Phí, Ninh Sơn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Hẻm 106 Trần Phú, Ninh Sơn, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 8501 885
Trang web
Vị trí chính xác 113.492.376, 1.061.098.112


Địa chỉ Cà phê Trà Phí ở đâu?

Hẻm 106 Trần Phú, Ninh Sơn, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cà phê Trà Phí như thế nào?

Thứ Sáu:[05:00-14:00], Thứ Bảy:[05:00-14:00], Chủ Nhật:[05:00-14:00], Thứ Hai:[05:00-14:00], Thứ Ba:[05:00-14:00], Thứ Tư:[05:00-14:00], Thứ Năm:[05:00-14:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Sense Coffee Acoustic Đà Lạt - Phường 2