Cà Phê Trọng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 980 Tôn Đức Thắng, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3824 228
Trang web
Vị trí chính xác 20.870.742.099.999.900, 10.665.342.199.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Tadioto