Café Chòi Võng Wifi Ngọc Hà – An Tây

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 4G4M+XX3, Đường tỉnh 744, An Tây, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 098 332 33 32
Trang web
Vị trí chính xác 111.073.785, 1.065.349.071


Địa chỉ Café Chòi Võng Wifi Ngọc Hà ở đâu?

4G4M+XX3, Đường tỉnh 744, An Tây, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Café Chòi Võng Wifi Ngọc Hà như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Quán Hỷ Ngân - Thanh Tuyền