Cafe chồn Bảo An – Mê Linh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ ĐT725 43 thôn 2, Mê Linh, Lâm Hà, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3694 133
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 118.747.958, 108.341.472


Địa chỉ Cafe chồn Bảo An ở đâu?

ĐT725 43 thôn 2, Mê Linh, Lâm Hà, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafe chồn Bảo An như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Molly Coffee - An Hải Trung