Cafe Đất Vàng, Phường 3

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 153 Trương Công Định, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam
Số điện thoại 090 812 48 99
Trang web
Vị trí chính xác 10.348.178.599.999.900, 1.070.813.051


Địa chỉ Cafe Đất Vàng ở đâu?

153 Trương Công Định, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  inđì cafe - Thạch Thang