Cafe Đỏ, Phước Nguyễn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ F5WH+RF4, Lê Duẩn, Phước Nguyễn, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 6510 888
Trang web
Vị trí chính xác 104.970.214, 10.717.870.599.999.900


Địa chỉ Cafe Đỏ ở đâu?

F5WH+RF4, Lê Duẩn, Phước Nguyễn, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafe Đỏ như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  THÀNH COFFEE - Hòa Khê