Cafe – Fashion C’est Beau, Phước Hiệp

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 174 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Hiệp, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 091 459 57 66
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.495.456.599.999.900, 10.717.379


Địa chỉ Cafe - Fashion C'est Beau ở đâu?

174 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Hiệp, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafe - Fashion C'est Beau như thế nào?

Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00], Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00], Thứ Hai:[06:30-22:00], Thứ Ba:[06:30-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  The Melbourne Cafe - Phường 6