Cafe Khiêm Ban Mê

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 27 P. Lê Lợi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 438 06 89
Trang web
Vị trí chính xác 208.595.427, 1.066.938.917


Địa chỉ Cafe Khiêm Ban Mê ở đâu?

27 P. Lê Lợi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafe Khiêm Ban Mê như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Keiris - Chánh Nghĩa