Café shop – Phú Đông

Thông tin chi tiết

Địa chỉ MQW9+47R, Phan Văn Đáng, Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0868 038 060
Trang web
Vị trí chính xác 106.953.749, 10.676.815.119.999.900


Địa chỉ Café shop ở đâu?

MQW9+47R, Phan Văn Đáng, Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Café shop như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-22:00], Thứ Bảy:[07:30-22:00], Chủ Nhật:[07:30-22:00], Thứ Hai:[07:30-22:00], Thứ Ba:[07:30-22:00], Thứ Tư:[07:30-22:00], Thứ Năm:[07:30-22:00]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31753b46667954af:0xcc1cc62c7364d6d4

Xem thêm:  Leechoco Coffee&Cake - Trảng Bàng