Cafe-Trà cúc-Hạt dẻ nóng Móm Hải Phòng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 183 Nguyễn Công Hòa, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 200 02 03
Trang web goingay.vn
Vị trí chính xác 208.450.055, 10.666.758.949.999.900


Địa chỉ Cafe-Trà cúc-Hạt dẻ nóng Móm Hải Phòng ở đâu?

183 Nguyễn Công Hòa, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafe-Trà cúc-Hạt dẻ nóng Móm Hải Phòng như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trạm vé Đồng Phước Đất Sét, Truông Mít