Café Truyện, Bà Rịa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Ấp 8 xã Hòa Bình huyện Xuyên Mộc., Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 094 695 61 72
Trang web
Vị trí chính xác 106.278.015, 1.073.771.414


Địa chỉ Café Truyện ở đâu?

Ấp 8 xã Hòa Bình huyện Xuyên Mộc., Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Café Truyện như thế nào?

Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cà phê Tân Hiệp