Cafe Võng Sơn Thủy, Long Hương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ G538+JGW, Long Hương, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 090 834 86 72
Trang web
Vị trí chính xác 105.041.076, 10.716.633.709.999.900


Địa chỉ Cafe Võng Sơn Thủy ở đâu?

G538+JGW, Long Hương, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafe Võng Sơn Thủy như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-16:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  3Fi COFFEE - Phường 3