CAFFE Võng 227 – Phú Hội

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 227 QL20, Phú Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 091 768 85 53
Trang web
Vị trí chính xác 117.020.714, 10.834.732.319.999.900


Địa chỉ CAFFE Võng 227 ở đâu?

227 QL20, Phú Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của CAFFE Võng 227 như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trà Sữa Chaien Quán