Cầm Đồ Nam Long – Thanh Khê Đông

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 828 Trần Cao Vân, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 090 657 60 10
Trang web
Vị trí chính xác 160.696.774, 1.081.841.444


Địa chỉ Cầm Đồ Nam Long ở đâu?

828 Trần Cao Vân, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cầm Đồ Nam Long như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314219b3e47dcfd9:0xd19abf90cb7232df

Xem thêm:  Lộc Sơn Hà Đồng Nai - Thống Nhất