Căn Hộ Ocean View Đà Nẵng – Thọ Quang

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 95 Ng. Quyền, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 559 46 02
Trang web business.site
Vị trí chính xác 160.962.539, 1.082.456.515


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Da Nang city Apartment 2 - An Hải Bắc