Cat Ba Violet Hotel

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 283 Núi Ngọc, TT. Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 096 623 29 67
Trang web catbaviolethotel.com
Vị trí chính xác 207.244.881, 10.705.138.269.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  NHÀ NGHỈ ĐỨC THUẬN - Thủy Phù