Cát Tường Bridal – Hải Châu 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 231 Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3832 345
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 160.668.208, 10.822.094.279.999.900


Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314218337634cf37:0x49d4eae7f8ae82e5

Xem thêm:  JONG APHUONG WEDDING - Hòa Thuận Đông