CÁT VÂN Resort – Tân Thắng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ HHJM+7M6, QL55, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0252 3705 563
Trang web catvan.com
Vị trí chính xác 10.580.655.499.999.900, 10.758.413.309.999.900


Địa chỉ CÁT VÂN Resort ở đâu?

HHJM+7M6, QL55, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của CÁT VÂN Resort như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[00:00-23:30], Chủ Nhật:[00:00-23:30], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Khu du lịch đảo Nam Cát