Cây Cảnh Hoàng Đông

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 4 Chợ Con, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 093 656 52 86
Trang web
Vị trí chính xác 208.501.494, 1.066.847.509


Địa chỉ Cây Cảnh Hoàng Đông ở đâu?

Số 4 Chợ Con, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cây Cảnh Hoàng Đông như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  CÂY KIỂNG HOÀI PHƯƠNG - Thạnh Tây