Cấy Chỉ Hải Phòng – BS Nam Hà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 22 Ngõ 117 Đường Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 092 368 17 68
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 208.382.169, 10.667.116.639.999.900


Địa chỉ Cấy Chỉ Hải Phòng - BS Nam Hà ở đâu?

22 Ngõ 117 Đường Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cấy Chỉ Hải Phòng - BS Nam Hà như thế nào?

Thứ Bảy:[15:00-20:00], Chủ Nhật:[15:00-20:00], Thứ Hai:[16:30-20:00], Thứ Ba:[16:30-20:00], Thứ Tư:[16:30-20:00], Thứ Năm:[16:30-20:00], Thứ Sáu:[16:30-20:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Phòng Khám Tư Nhân - Bs Trương Thị Thiển - Liên Nghĩa