Chà Nails – Nail đẹp Hà Nội

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 7 Ngõ 81, Chợ Dừa, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 098 122 28 17
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 21.018.140.499.999.900, 10.581.649.209.999.900


Địa chỉ Chà Nails - Nail đẹp Hà Nội ở đâu?

Số 7 Ngõ 81, Chợ Dừa, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Chà Nails - Nail đẹp Hà Nội như thế nào?

Chủ Nhật:[09:30-20:30], Thứ Hai:[09:30-20:30], Thứ Ba:[09:30-20:30], Thứ Tư:[09:30-20:30], Thứ Năm:[09:30-20:30], Thứ Sáu:[09:30-20:30], Thứ Bảy:[09:30-20:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Lyn Nail - ấp quảng đà