Chang Modern Thai Cuisine 347 Phan Xích Long – Phường 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 347 Phan Xích Long, Phường 1, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 7309 8883
Trang web changvietnam.vn
Vị trí chính xác 10.801.234.299.999.900, 10.668.334.709.999.900


Địa chỉ Chang Modern Thai Cuisine 347 Phan Xích Long ở đâu?

347 Phan Xích Long, Phường 1, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Chang Modern Thai Cuisine 347 Phan Xích Long như thế nào?

Thứ Hai:[11:00-22:00], Thứ Ba:[11:00-22:00], Thứ Tư:[11:00-22:00], Thứ Năm:[11:00-22:00], Thứ Sáu:[11:00-22:00], Thứ Bảy:[11:00-22:00], Chủ Nhật:[11:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Món thái SO SIAM