Cháo lòng Má heo, Phước Nguyễn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 80 Nguyễn Thị Định, Phước Nguyễn, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 097 233 78 38
Trang web
Vị trí chính xác 104.945.536, 1.071.861.351


Địa chỉ Cháo lòng Má heo ở đâu?

80 Nguyễn Thị Định, Phước Nguyễn, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Cháo lòng Má heo như thế nào?

Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00], Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00], Thứ Hai:[06:30-22:00], Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Khu Du Lịch Đồng Sen Tháp Mười - Tân Kiều